מדוע בכלל צריך עו'ד פלילי במהלך חקירה ?
המשרד מעניק ליווי ויעוץ שוטף בכל שלבי החקירה ומול כל מסגרות הגופים החוקרים כגון: משטרה, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, משטרה צבאית, מח'ש, משרד העבודה ועוד. התנהלות נבונה ונכונה במסגרת חקירה פלילית וליווי ע'י אנשי מקצוע מעולים יכולה להוביל במקרים רבים לכך שהתיק יעבור לגניזה ללא כתב אישום.
 
 
טעות גדולה אשר נפוצה בין אלו המוזמנים לחקירה בפני גורם כלשהו היא הימנעות מקבלת יעוץ טרם חקירה ולעיתים גם תוך כדי.
זכות ההיוועצות בעו'ד פלילי הינה זכות בסיסית של כל נחקר תחת אזהרה ורבים נוטים להימנע מקבלת יעוץ זה טרם הגעתם לחקירה או בזמן בו נודע להם כי הם חשודים בעבירה כלשהי. גורלם של תיקי חקירה רבים נקבע עפ'י גרסת החשוד הנחקר והחוקרים יודעים זאת היטב.
 
ההיוועצות בעו'ד פלילי טוב ובעל נסיון טרם מסירת גרסה חשובה לא פחות מההיזקקות לעו'ד פלילי כאשר מוגש כתב אישום ולעיתים רבות אף יכולה למנוע את הגשת אותו כתב כתב אישום.
 
כאשר נמצא אדם אמור להיחקר כחשוד תחת אזהרה, בין אם הוא במעצר, בחזקת מעוכב או מוזמן לחקירה ללא עיכוב או מעצר,
קמה לו הזכות לפגוש בעו'ד פלילי לצורך היוועצות וזאת טרם מסירת הודעה תחת אזהרה. פעמים רבות המשטרה ו/או גופי חקירה אחרים לא מקפידים על מימוש זכות זאת עבור חשודים ויש להקפיד על כך הקפדה יתירה.

בית המשפט העליון עמד על החובה לאפשר היוועצות בעורך דין טרם חקירה במספר פסקי דין כאשר המוביל הוא ההלכה שנקבעה בפרשת 'יששכרוב'.
אין כל סיבה לאדם אשר צריך להיחקר תחת אזהרה שלא להיוועץ בעורך דין מנוסה טרם מסירת הגרסה.  גרסה אשר נמסרת במהלך החקירה היא דבר אשר עומד פעמים רבות בין הגשת כתב אישום לבין סגירת התיק.

האם מימוש הזכות להיוועץ ב עו'ד פלילי תפגע בך ?
לעיתים קרובות ואולי אף קרובות מידי, מנסים חוקרים להפר את זכות ההיוועצות תוך גביית גרסה או אמירה כלשהי מחשוד עוד טרם נועץ בעורך דין פלילי.  כבר נתקלנו במקרים בהם חוקרים הילכו איימים על חשודים באמרם כי העובדה שלא ניתנת כל גרסה עד להיוועצות תפגע בחשוד.  ובכן, אין שטות גדולה יותר מזאת.  הזכות להיוועץ בעורך דין פלילי היא זכות אשר קמה לחשוד כזכות בסיסית והעובדה שחשוד דורש לקיימה לא פוגעת כלל וכלל במעמדו בחקירה ובמצב הראייתי.

ההמלצה שלנו היא חד משמעית, אל תמסרו כל גרסה ללא היוועצות עם עו'ד פלילי מנוסה בתחום.
צוות המשרד בראשות עו'ד אורי קינן ערוך למתן מענה מקצועי ומהיר הן ביעוץ טרם חקירה והן במהלך חקירה פלילית של גוף חוקר.  המשרד מלווה נחקרים מהשלבים הראשונים של החקירה תוך מחשבה טקטית ואסטרטגית לעתיד.

חקירת משטרה - מה עושים ?
רק שניה – להירגע !
קחו רגע נשימה עמוקה ואל תוציאו מילה מפיכם !  לא מילה ולא חצי מילה מהרגע שפגשתם באיש משטרה צאו מנקודת הנחה כי הכל נרשם והכל מתועד.

 לעולם לא מתקיימות שיחות רק בינכם לבין איש המשטרה.   
מטרתו של איש המשטרה ואף חובתו לתעד על דבר ובמיוחד פעולות ו/או דיבורים המבוצעים על ידיכם מולו והוא ישמח לעשות זאת במיוחד אם תעשו דברים הגורמים להפללה עצמית או הפללת אחרים.

למשטרת ישראל אמצעי חקירה הכוללים מצלמות סמויות, תרגילי חקירה, מדובבים משטרתיים מקצועיים, מדובבים עבריינים המקבלים טובות הנאה בגין  שיחות דיבוב בתא המעצר ועוד תרגילים מתרגילים שונים ומשונים.
ברגע בו הודיעו לכם כי אתם מעוכבים / עצורים לחקירה, זכותכם המלאה לדעת בגין מה את מעוכבים וכן לדרוש לראות תעודה מזהה של השוטר המעכב.
מרגע זה עומדת לכם הזכות המלאה לפגוש בעורך דין פלילי טרם מסירת גרסה כלשהי לחוקרים.  שוטרים רבים מנסים לנצל את פרק הזמן מרגע העיכוב / מעצר ועד להגעה לתחנת המשטרה כדי לשוחח שיחה אשר לעיתים נראית כמו שיחת חולין עם העצור.  לעולם אין לקיים כל דיאלוג או שיחה כלשהי עם שוטר וזאת טרם היוועצות בעורך דין פלילי.

אל תחששו כי עצם הבקשה להיוועץ בעורך דין תגרום לכם 'לבעיה' עם החוקר.  החוקרים יודעים כי עסקינן בזכות חוקית ולגיטימית וכי מניעת מפגש עם עורך דין שלא כדין טומנת בחובה סנקציות אשר יכולות להינקט נגד החוקר וכן לגרום לפסילת העדות כולה.

בכל מקרה, מספר צעדים מידיים מייד עם העיכוב / מעצר או הודעה על חקירה תחת אזהרה בזימון לתחנה:

לא לקיים כל דיאלוג ולו גם הקטן והנאיבי ביותר עם השוטר וזאת עד להיוועצות בעורך דין.
לא לדבר עם איש פרט לעורך הדין אשר מגיע לייעץ לכם לפני חקירה.
לא לסמוך על אף אדם המציע לכם 'עזרה'.
צאו מנקודת הנחה כי כל דבר מוקלט ומתועד  לפחות מהרגע שפגשתם בשוטר הראשון.

תעזור לנו ונעזור לך – אין דבר כזה !
חשודים רבים נופלים בפח של תרגיל החקירה העתיק והפשוט ביותר הנקרא 'תעזור לנו ונעזור לך' כלומר, בו תודה ותספר ואנחנו המשטרה נפעל כדי לסייע לך אולי מול הפרקליטות או בבית משפט.  ובכן, אין דבר כזה!  החוקרים אינם מוסמכים להציע כל הסדר או סיוע לחשוד ללא הסכם מסודר ובדרך כלל לאחר שתודה או תפליל אחרים תמצא את עצמך מול אותו חוקר כשהוא בכלל מכחיש את ההצעה לעזרה.

הצעתי היא להפנות כל חוקר כזה לעורך דין פלילי המייצג אתכם במסגרת ההליך ולא לקיים כל שיחה בסגנון זה באופן ישיר עם החוקרים.  עורך הדין הפלילי אמור לדעת מה נכון לעשות בנסיבות העניין והשיחות שלו מול החוקרים לא יכולות לשמש  

עזוב מה אתה צריך עו'ד פלילי – סתם יזיק לך
כבר ראיתי חוקרים שאומרים זאת לחשודים תוך שהם מנסים בתחבולה למנוע מהם את הזכות הבסיסית של היוועצות בעו'ד פלילי.  לעולם, אבל לעולם אל תיפלו בפח הזה !
זאת זכותכם הבסיסית וחובתה של המשטרה לאפשר לכם אותה גם אם עליהם להמתין זמן מה עד לבואו של עורך הדין לתחנת המשטרה.

לעולם אל תתפתו למסירת גרסה או לקיום שיחה עם חוקר ו/או כל שוטר באופן כללי ובטח שטרם קבלת יעוץ מעורך דין.


חברים בתא המעצר 
המשטרה מפעילה את מה שקרוי מדובבים .  הליך של מדובבים הוא תרגיל חקירתי נפוץ והועברה עליו ביקורת חמורה על ידי מומחים למשפט.  המשטרה נוהגת להפעיל שני סוגים של מדובבים משטרתיים:  זה העבריין שרוצה לקבלך טובות הנאה וזה השוטר המקצועי שמתחזה לעצור.  

בכל מקרה עדיף שלא לדבר בכלל בזמן השהות בתא המעצר ואולם אם בכל זאת מדברים אזי יש לצמצם ככל שניתן ובטח ובטח שלא לדבר על שום דבר שקשור לחקירה.
המדובבים הם בעצם פגיעה אנושה בזכות החשוד שלא לשתף פעולה ולשתוק בחקירתו וכל זאת בדרכי תחבולה.
אין לכם שום חבר בזמן המעצר וכל אחד צריך להיות בעיניכם חשוד כמי שמשתף פעולה עם המשטרה.

אם תודה עכשיו זה יעזור לך עם הפרקליטות ואנחנו נדאג לך -  שקר וכזב !
זה אחד השקרים הבוטים ביותר שניתן לשקר לחשוד בזמן הליכי החקירה.  אף שוטר לא יסייע לכם מול הפרקליטות ובטח ובטח לא בבית המשפט.  כל מטרתו של החוקר / שוטר היא לסגור את התיק ועדיף בהודאה.  
הכלל הברור הוא שאם למשטרה יש ראיות מספיקות היא בטח לא צריכה את הודאתכם ואם המשטרה משקיעה זמן ומשאבים בלנסות לחלץ הודאה אזי כנראה אין לה ראיות.
בכל מקרה, אם תרצו להודות במשהו אז תמיד אפשר לעשות זאת במהלך ניהול המשפט אם יוגש בכלל כתב אישום.  
 נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180  כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA