צוואה בפני נוטריון – האם הגיע הזמן ?
אנשים רבים שואלים עצמם את השאלה האם בשלה העת לעריכת צוואה והאם בכלל צריך להכין?
ובכן, כאשר אדם נמצא בשלב בו הוא צלול בדעתו ויודע בדיוק מה הוא רוצה שיעשה עם רכושו בעתיד קיימת עדיפות לכך כי אז תתבצע צוואתו. הרי תמיד אפשר לשנות ולהוסיף ומדוע בעצם לא לערוך צוואה כאשר יודעים בדיוק מה רוצים? מדוע לחכות חס וחלילה למצב של חולי כדי לצוות על העתיד (יש אומרים שדווקא עריכת צוואה בגיל יותר צעיר היא סגולה לחיים ארוכים).

למה דווקא צוואה נוטריונית והאם היא עדיפה על צוואה  רגילה?
סעיף 22 (א) לחוק הירושה קובע, כי צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי אחד מאלה. סעיף 22 (ז) לחוק הירושה קובע כי “לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט”.
כאמור, סעיף 22 (ז) לחוק הירושה מורה כי דין נוטריון כדין שופט “לעניין סעיף זה”. קרי, סמכויותיו וחובותיו של שופט – הקבועות בסעיף 22 לחוק הירושה – נתונות גם לנוטריון. 
על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים: אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. כלומר, מכאן אנו למדים שעריכת צוואה בפני נוטריון מגדילה את הוודאות לקבילותה ביום בוא מישהו יבקש להביא לביטולה בהליך של התנגדות לקיום צוואה.

מהן הדרישות ביחס לצוואה נוטריונית?
הדרישות ביחס לצוואה בפני רשות, נוטריון בענייננו, פורטו בסעיף 22 לחוק הירושה:
א.    צוואה בפני רשות נעשית על ידי מצווה, באופן אישי, באחת משתי דרכים: המצווה אומר לרשות, בעל פה, את דברי הצוואה או הוא מגיש לרשות את דברי הצוואה בכתב.
ב.    בחר המצווה לומר את דברי הצוואה בעל פה יירשמו דבריו על ידי הרשות וייקראו בפניו.
ג.    המצווה יצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר על פני הצוואה שזו הוקראה בפני המצווה ושהמצווה הצהיר כאמור.
ד.    אם בחר המצווה להגיש את דברי הצוואה בכתב, אין כל צורך ברישום ודי במילוי הדרישות האחרות.

צוואה נוטריונית – האם צריך להביא אישור רפואי ? 
כאשר מדובר בצוואה בפני נוטריון והאדם מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, הנוטריון מנוע מלבצע את פעולת הצוואה לפני שהוצגה בפניו תעודה רפואית על כשרותו המנטלית של המצווה.
במשרד אורי קינן ושות' אנו עובדים בצמוד לפסיכיאטרים ופסיכוגריאטרים מובילים בתחום כדי לקבל את השירות המהיר לבדיקות אשר צריכות להתבצע ממש בסמוך ליום החתימה על הצוואה.

ניתן לקבל את השירות גם מחוץ למשרד.
https://keynanlaw.co.il/contacts
  
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180 כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA