קיצור תקופת התישנות ומחיקה של הרשעה – חנינה מהנשיא

אזרחים רבים מורשעים בהליכים שונים במסגרת בתי המשפט, דבר שגורם להם לנזקים בניהול חיי יומיום והן בהרגשה אישית. הרישום אודות ההרשעה מופיע במרשם הפלילי וחשוף לעיונם של גורמים שונים המורשים לצפייה על פי חוק.

מי יכול לקצר את תקופת הרישום?

רק לנשיא המדינה יש סמכות לקצר תקופות התיישנות ותקופות מחיקה במסגרת הליכי חנינה.

כמה זמן זה עד התיישנות ומחיקה ?

עפ"י החוק, שבע שנים מיום ההרשעה – או סיום תקופת ריצוי העונש, זו תקופת ההתיישנות ועשר שנים מיום ההתיישנות מגיעה תקופת המחיקה, ובסך הכל 17 שנים למחיקה עד למחיקת ההרשעה. המחיקה אינה פיזית ויודגש שוב כי מידע זה לא יועבר אלא לגורמים בודדים בלבד הזכאים, עפ"י חוק, לקבלו ולדרישתם.

האם מעסיק יכול לבקש את התדפיס של המרשם הפלילי כתנאי לקבלה או המשך עבודה?

לפי החוק, התדפיס מיועד לעיון האזרח בלבד ואין להעבירו לגורם שאינו זכאי לקבלו.

לא מדובר ב"תעודת יושר", אלא בתדפיס מידע פלילי שהמשטרה מנפקת עפ"י חוק

ומיועדת לכם בלבד, כדי שאתם תוכלו לדעת מה נמצא במאגרי המשטרה, וכך תוכל לפנות ולבקש

לתקן, כשיש טעות. למעסיק אסור לדרוש ממכם את התדפיס הזה, ולכאורה, בקשה כזו היא עבירה

פלילית לפי חוק המרשם הפלילי, ודינה שנתיים מאסר.

ואם בכל זאת המעסיק דורש לקבל את התדפיס?

מבנה התדפיס שונה וכיום כל אזרח מקבל דף פתיח זהה, ללא קשר לרישומים הקיימים על

שמו. הדף הבא הוא דף לבן ריק, ורק לאחריו מגיע תדפיס ובו פירוט הרישומים. ושוב מודגש כי אינכם חייבים להציג את הרישומים הקיימים על שמכם בפני המעסיק, ודרישתו מהווה עבירה

פלילית זאת מכיוון שהגורמים הזכאים לקבל את המידע עפ"י חוק, פונים ישירות למשטרת ישראל.

אז איך מגישים בקשה לחנינה מהנשיא על ההרשעה?

במשרד אורי קינן ושות' אנו מתמחים בהגשות בקשות חנינה לנשיא לצורך קיצור תקופות מחיקה והתיישנות.

טרם פנייתכם נא ודאו שיש בידיכם טופס המרשם הפלילי ואם אפשר אז גם את כתב האישום ופרוטוקול בית המשפט.


נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180 

חנינה מהנשיא ראובן ריבלין:
כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA