מחיקת רישום משטרתי של תיקים סגורים

אזרחים רבים נחקרים במשטרה ותיקם נסגר בעילות של "חוסר ראיות" ו "נסיבות העניין אינן מצדיקות"

משטרת ישראל רשאית לנהל רישומים משטרתיים הדרושים לה לצרכיה בהתאם לאמור בסעיף 1

(ג) לחוק המרשם הפלילי. הרישומים כוללים, בין היתר, מידע על אודות תיקים סגורים.

ראש האגף לחקירות ולמודיעין רשאי להורות על ביטול הרישום.

מהם הקריטריונים המנחים את ראש האגף בהחלטתו בדבר ביטול רישומי תיקים סגורים?

הזמן שחלף מאז האירוע נשוא החקירה; כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי על שם המבקש, הן

טרם האירוע שאליו מתייחסת הבקשה והן אחריו; מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת

חומרתן; צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

המרשם מתנהל על פי "חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים - התשמ"א-1191 ."

במסגרת הגשת לביטול רישום פלילי כדאי גם לצרף, במידה ויש, מסמכים/המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי, אישורי לימודים וכיוב'.

איך בודקים את מרשם התיקים הפליליים ?

ניתן לגשת לתחנת משטרה, להזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון בר תוקף, ולבקש

מהשוטר למסור לך תדפיס רישום.

האם רישום של תיקים סגורים זה כמו תיקים עם הרשעה ?

לא ניתן למחוק הרשעה.

רק לנשיא המדינה יש סמכות לקצר תקופות התיישנות ותקופות מחיקה במסגרת הליכי חנינה.

אולם, גם כאשר חלה תקופת המחיקה על רישום, המחיקה אינה פיזית, מאחר שאין למשטרה

סמכות לבטלו. ואולם כאשר פונה למשטרה גורם שזכאי לקבל מידע, רק מעט מאוד גורמים יקבלו

מידע זה.

מי יכול לקבל את התדפיס של התיקים?

תשובה: לפי החוק, התדפיס מיועד לעיונך בלבד ואין להעבירו לגורם שאינו זכאי לקבלו.

גם למעסיקים אסור לדרוש "תעודת יושר" (בתדפיס מידע פלילי שהמשטרה מנפקת עפ"י חוק)

ולכאורה, בקשה כזו היא עבירה פלילית לפי חוק המרשם הפלילי, ודינה שנתיים מאסר.

ואם בכל זאת המעסיק דורש לקבל את התדפיס?

מבנה התדפיס שונה כך שכל אזרח מקבל דף פתיח זהה, ללא קשר לרישומים הקיימים על

שמו. הדף הבא הוא דף לבן ריק, ורק לאחריו מגיע תדפיס ובו פירוט הרישומים.

גורמים שזכאים לקבל את המידע עפ"י חוק, פונים ישירות למשטרת ישראל.


במשרד עורכי דין ונוטריון -אורי קינן ושות' אנו מתמחים בהגשת בקשות למחיקת רישום משטרתי.

לפני פנייתכם נא ודאו שיש בידיכם את טופס המרשם הפלילי אותו ניתן להוציא בכל תחנת משטרה.

נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180


כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA