ייצוג בהליכי מעצר
בכל מקרה, וגם אם קיימת עילת מעצר, החוק מחייב את בית המשפט לבחון את האפשרות לשחרר את החשוד בתנאים שפגיעתם בחשוד פחותה ממעצר מאחורי סורג ובריח.
כל חשוד זכאי לחקור את טוען המעצרים מטעם המשטרה בין אם בעצמו או באמצעות עורך דין פלילי מטעמו אשר יכול לברר עם טוען המעצרים את עובדות המעצר.
עורך דין פלילי טוב ומיומן יכול לנצל את הדיון לא רק כדי לנסות ולשחרר את מרשו או לקצר את מניין ימי המעצר, אלא גם כדי ללמוד על מהלך החקירה עד כמה שניתן.

עורך דין פלילי יכול לייעץ ללקוח כיצד יש להתנהל במהלך החקירה, להעמיד אותו על תרגילי החקירה השונים בהם נוקטת המשטרה וכיוב'

נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180  

עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום
 13. (א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:
 
 (1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.
 
 (2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 
 (3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.
 
 (ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.
 
הליך המעצר טרם הגשת כתב אישום הוא הליך פוגעני מאין כמותו וזה השלב בו נקבע גורלו של התיק ושל האדם הנמצא במעצר.  חשיבות הייצוג המקצועי בשלב זה ע'י עו'ד פלילי מיומן הנה קריטית להמשך וזאת בשל הייעוץ אשר על עורך הדין הפלילי לתת ללקוח בכל נקודת זמן.
  
 במשרד עו'ד פלילי אורי קינן ושות' אנו מיומנים במצבים אלו וזאת לאחר ש עו'ד פלילי אורי קינן והמשרד טיפלו ברבות השנים במאות רבות של הליכים
ולקוחות אשר עמדו במצבים שונים בהליכי מעצר.
 
נשמח לעמוד לשירותכם!
אורי קינן ושות' עו'ד פלילי ונוטריון
Uri Keynanlaw & Co Law Firm
03-6200150
054-4780078
uri@keynanlaw.co.il


כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA