מחירון שירותי נוטריון
תעריפי נוטריון הם לפי מחירים הקבועים בחוק המחייבים כל נוטריון הפועל בישראל. המחירים של אישורים נוטריונים נקבעים מכוח תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. שכר שירותי נוטריון נקבעים על ידי מדינת ישראל (משרד המשפטים) ומתעדכנים בתחילת כל שנה  בצמוד למדד המחירים לצרכן. תעריפי נוטריון משתנים לפי הסוגים השונים של האישורים הנוטריונים הקיימים. סכומי הפעולות הייחודיות לנוטריון אינן קשורות לעריכת המסמכים עצמם כגון: צוואות, הסכמי ממון, יפויי כוח, תרגומים וכיוב'

ואלו הם תעריפי הנוטריון נכון לשנת 2020: אימות חתימה על מסמך:
- אימות של יחיד על מסמך כחותם ראשון: סך 167 ש"ח
- כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: סך 66 ש"ח
- אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת אדם אחר או תאגיד( היה
מוסמך לכך): סך 66 ש"ח
- לכל אישור העתק ( נוסף 66: ש"ח)
- אם השירות הנ"ל כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון :תוספת %50 מן
השכר הקבוע עבור תרגום.
אישור העתק צילומי של מסמך ('נאמן למקור')
- לעמוד הראשון: סך 66 ש"ח
- לכל עמוד נוסף: סך 5 ש"ח
- לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון: סך 21 ש"ח; ולכל עמוד
נוסף: סך 5 ש"ח
אישור נכונות של תרגום (תרגום נוטריוני):
עד מאה המלים הראשונות בתרגום: סך 211 ש"ח
- לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן עד אלף מלים: סך 167 ש"ח
- לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות:
סך 80 ש"ח
- לכל אישור (העתק)  נוסף: סך 66 ש"ח
נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
אישור עשיית צוואה בפני נוטריון צוואה נוטריונית:
- לחותם ראשון: סך 243 ש"ח.
- לכל חותם נוסף: סך 124 ש"ח
- לכל אישור (העתק) נוסף: סך 74 ש"ח
אישור שפלוני נמצא בחיים - 'תעודת חיים'
- סך 167 ש"ח
קבלה ואישור של הצהרה שניתנה בשבועה או בדרך אחרת ('תצהיר נוטריוני')
- למצהיר הראשון: סך 169 ש"ח
- לכל מצהיר נוסף: סך 67 ש"ח
- עבור כל אישור (העתק) נוסף 66: ש"ח
העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך
- אם הסכום שעליו נדרש לערוך את האישור אינו עולה על סך של 76,800
ש"ח :1,067 ש"ח
- עלה הסכום על הנ"ל: 2,283 ש"ח
רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר
- קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור שבידי
הנוטריון 179: ש"ח
- הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול 64: ש"ח
- לכל אישור (העתק) נוסף 64: ש"ח
אימות של הסכם ממון טרום נישואין
- סך 371 ש"ח
- עבור כל אישור (העתק) נוסף 64: ש"ח
 אישור נוטריוני בשפה לועזית 
- ערך נוטריון אישור בשפה לועזית אשר אינה עברית או אנגלית: תוספת
של 89 ש"ח
כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הדין
- לכל פעולה אחרת שלא נקבע לה מחיר בתקנות :סכום כקבוע בתעריף
המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין
- ואם אין קביעה כנ"ל 268 – ש"ח.
תוספת עבור פעולות נוטריוניות מחוץ למשרד
- לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו:
סך 543 ש"ח
- לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה: סך 167 ש"ח
- הנ"ל לא כולל את הוצאות הנסיעה
תוספת עבור פעולות בשעות חריגות
- ניתן השירות בין השעות 00:19 ועד 00:8 למחרת או בימי המנוחה:
תוספת %50 מהשכר הנוטריוני
- למעט במצב של חיוב בגין פעולות שמחוץ למשרד הנוטריון כנ"ל
עריכה של עותק במילוי חובה שבדין
- עבור עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח, אלא לצורך שמירתו על
ידי הנוטריון או המצאת העתק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף
בכבוד רב,
אורי קינן-משרד עורכי דין  ונוטריון
נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180
כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA